Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Godziny funkcjonowania biura Fundacji: pon - pt  10:00 - 16:00

W związku z ograniczeniami dotyczącymi zapobiegania rozszerzaniu się zachorowań na "Covid-19" biuro Fundacji do odwołania pracuje w formie dyżurów telefoniczno-emailowych.

Adres: ul. Czerska 18, lok. 243 (klatka X, piętro I)

00-732 Warszawa (osiedle Czerska 18)
fundacja@parkinson.sos.pl
tel.: 22 409 77 56


W roku 2022 Fundacja nie będzie czynna w ustawowe dni świąteczne (w tym soboty i niedziele) oraz w dniach:
6 stycznia; 18 kwietnia; 3 maja; 16 i 17 czerwca; 4 czerwca, 1 oraz 11 listopada; od 23 do 30 grudnia.


Autobusy 
przystanek:
Sielce - linie: 107; 131; 141; 159; 162; 168; 180; 185; 187

Iwicka - linie: 131; 167; 168; 180


Fundacja znajduje się w kompleksie osiedla Czerska 18 (ogrodzonego i strzeżonego). Wejście na teren osiedla dla wizytujących jest przy bramie wjazdowej od ulicy Czerskiej, przy stanowisku ochrony. Wejście do Fundacji znajduje się w klatce nr X, od strony ul. Czerniakowskiej komleksu. Biuro mieści się na pierwszym piętrze w lokalu nr 243. W domofonie należy wpisać nr 243 i wcisnąć przycisk z ikonką dzwonka !!!

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - korespondencja e-mailowa i pocztowa oraz tele-rozmowy z Fundacją "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Fundacja "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza z siedzibą  w Warszawie (00-732) przy ul. Czerska 18 lok. 243; 

2) Administrator powołał Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI); kontakt do ABI: parkinson@parkinson.sos.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni przedstawiciele Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np.  w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu oraz innych wyrażonych przez Pana/Panią; 

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Korespondencja e-mailowa i pocztowa z Fundacją "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Fundacja "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza z siedzibą  w Warszawie (00-732) przy ul. Czerska 18 lok. 243;

2)        Administrator powołał Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI); kontakt do ABI: parkinson@parkinson.sos.pl;

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;

4)        odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni przedstawiciele Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

5)        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

6)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np.  w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;

7)        posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)        ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)        podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu oraz innych wyrażonych przez Pana/Panią;

10)     wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy