Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2007 roku


 • Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych (odpłatna działalność pożytku publicznego). Ogółem w 2008 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 550 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 3 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 43 wizyt domowych.
 • Administrowanie stronami internetowymi Fundacji oraz Stołecznego Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona.
 • Wprowadzanie na bieżąco na strony Internetowe odpowiedzi lekarzy specjalistów na pytania pacjentów.
 • Prowadzenie akcji „ogólnopolskiej ankiety dla osób z chorobą Parkinsona” – analiza przysyłanych ankiet wskazuje kierunki naszych działań zgodnie z oczekiwaniami chorych.
 • Nawiązanie kontaktów z ośrodkami rehabilitacyjnymi (rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, psychologicznej), do których można kierować chorych na nieodpłatne ćwiczenia.
 • Uczestnictwo w rozmowach i złożeniu wniosków w Ministerstwie Zdrowia w sprawie refundacji leków podstawowych, przyjmowanych w chorobie Parkinsona, ze skutkiem częściowo pozytywnym.
 • Spotkania informacyjne z przedstawicielami firm farmaceutycznych, produkujących leki stosowane przy chorobie Parkinsona.
 • Wysyłanie do chorych publikacji i informacji dotyczące choroby Parkinsona.
 • Zorganizowanie dającego chorym dyskrecję Chat-u z Panią prof. Urszulą Fiszer na temat \"Ból w chorobie Parkinsona\" 26.01.2007r.
 • Nieodpłatną obopólną promocję Fundacji w prasie np. „Polityka”, „Życie Warszawy”.
 • Współpracę i promocję z kwartalnikiem „Tulipan”, adresowanym do osób chorobą z Parkinsona.
 • Kontynuowanie współpracy z Krajową Radą Stowarzyszeń Osób z Chorobą Parkinsona.
 • Udział członków Rady w programach telewizyjnych TVP1 – „Kawa czy herbata”, TVP2 – „Pytanie na śniadanie” oraz w programie „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”.
 • Kontynuacja członkowska w EPDA – Europejskim Stowarzyszeniu Chorych na chorobę Parkinsona”.
 • Wydanie poradników: „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona” dr. Jakuba Sienkiewicza, „Ćwiczenia rehabilitacyjno-logopetyczne dla osób z chorobą Parkinsona” Tatiany Lewickiej i Anny Rodzeń, „Żywienie w chorobie Parkinsona” Joanny Walczak.
 • Współpraca z Warszawskim Centrum Myśli Jana Pawła II JP2, która pozwoliła zebrać 16.500,00zł w kweście publicznej na terenie m.st. Warszawy. Połowa tej sumy została przeznaczona na zapomogi stypendialne dla dzieci, których jedno z rodziców cierpi na chorobę Parkinsona. Pozostałe środki zostały przekazane stowarzyszeniom regionalnym i chorym przeznaczeniem na rehabilitację ruchową w zaawansowanym stadium choroby.
 • Organizacja obchodów Dnia Solidarności z chorymi na chorobę Parkinsona w dniach 14-15 kwietnia 2007 w Warszawie, w których wzięło udział około 200 osób z całej Polski. Przewodni temat spotkania to „Nowe metody leczenia choroby Parkinsona”, a drugim tematem była „Aktywna rehabilitacja jako istotny czynnik w leczeniu choroby”.
 • Pomoc w powołaniu nowych stowarzyszeń w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi oraz Koła Warszawa centrum.

Zatrudnienie: Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 1 osobę.

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

Zarząd w roku 2007:
 • Anna Dziedzic - Prezes
 • Wojciech Jezierski - Wiceprezes
 • Wojciech Hofman - Sekretarz
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy