Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Skład Rady fundacji - 19 października 2004 r.


Józef Jerzy Łukasiewicz
Roman Piotr Michałowicz
Aleksandra Teresa Woźnicka
Zbigniew Marceli Szaniawski
Karolina Katarzyna Hołdun
Irena Barbara Łozińska
Sebastian Łukasiewicz
Wiesław Staśkiewicz
Jan Szul
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy