Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2017 roku


• Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Ogółem w 2017 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 2336 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 5 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 48 wizyt domowych.

• Finansowanie zakupu leków, artykułów medyczno-rehabilitacyjnych (81 wniosków) łącznie na kwotę 43.864,40zł oraz wizyt i konsultacji lekarskich e-mailowych u lekarza neurologa (30 wizyt i 39 konsultacji e-mailowych) łącznie na kwotę 3.540,00zł.

• Wspieranie aktywności lokalnie działających kół i stowarzyszeń na kwotę 27.184,59zł w tym przekazanie środków z wpłat dedykowanego 1% na łączną kwotę 11.065,00zł sześciu organizacjom regionalnym działającym na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce, z miast: Giżycko, Jastrzębie-Zdrój, Komorów (k.Warszawy), Poznań, Trzebinia, Wałbrzych.

• Finansowanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych na chorobę Parkinsona,
w tym: na sfinansowanie indywidualnych rehabilitacji - przeznaczono 22.405,00zł (28 wnioski); na sfinansowanie indywidualnych turnusów rehabilitacyjnych - przeznaczono 25.110,80zł (16 wniosków); na sfinansowanie rehabilitacji grupowej - przeznaczono 16.130,72zł (zatrudnienie rehabilitanta); na sfinansowanie pobytu dwóch rehabilitantów prowadzących zajęcia na dwóch turnusach zaaranżowanych w m. Dźwirzyno nad Bałtykiem w sierpniu i wrześniu 2017r. Na wsparcie tej aktywności dla około 70 chorych przeznaczono 5.300,00zł; na sfinansowanie pobytu logopedy prowadzącej ćwiczenia dla 26 chorych na turnusie rehabilitacyjnym w Osieku w ośrodku „Dobry Brat” w czerwcu  2017 r., przeznaczono kwotę 1690,00zł.

• Utrzymywanie bieżących kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych z zainteresowanymi, którzy zgłaszali się do Fundacji oraz informowanie przez Internet.

• Kontynuacja możliwości zadania pytania za pośrednictwem strony internetowej - 98 odpowiedzi, zakładka „Zadaj pytanie lekarzowi”. Na pytania ścisłe odpowiada lekarz specjalista neurolog Pani dr n. med. Aleksandra Karbowniczek (39 pytań).

• W 2017 roku Fundacja kontynuowała realizację programu grantowego z 2016r, programu wspierającego zakup leków i artykułów medycznych (72 wnioski), zorganizowanym przez „Fundację Dbam o Zdrowie”. Program bazuje na przekazywaniu „kart aptecznych” do bezgotówkowego zrealizowania w aptekach. Fundacja zdefiniowała kryteria kwalifikacji wniosków tak, aby program był formą pomocy socjalnej, tj. by był dla tych chorych, których sytuacja materialna wyklucza możliwości pełnego korzystania z zalecanych leków. Program otrzymał nazwę „Razem z Fundacją Dbam o Zdrowie Możemy Więcej” i był realizowany od 03.10.2016 r. do 30.09.2017r. Każda zakwalifikowana do programu osoba otrzymała pomoc jednorazowo w okresie realizacji bieżącego projektu. Osoby, które zakwalifikowały się do programu to chorzy ze zdiagnozowaną i udokumentowaną przez lekarza specjalistę chorobą Parkinsona lub zespołem Parkinsonowskim. Beneficjenci spożytkowali przekazane środki na zakup leków przeciwparkinsonowskich jak również na leczenie chorób i dolegliwości współistniejących. Zrealizowana pula w 2017 roku to 31.400,00zł (71 osób). Budżet całego programu opiewał na 36.000zł (na rok 2016 przypadło 4600zł dla 10 osób).

• Fundacja patronowała badaniom (anektowaniu) prowadzonym przez studentów zarówno w siedzibie fundacji jak i korespondencyjni. Ankietowania był anonimowe, dobrowolne i w większości dotyczyły zbierania danych o dolegliwościach, nawykach jedzeniowych oraz używkowych chorego.

• Prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona przebywających w domu poprzez bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania chorych i ich opiekunów za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny.

 

Fundacja wsparła finansowo:

• przewóz osób z Warszawy do m. Dźwirzyno nad Bałtykiem, na turnus rekreacyjno-rehabilitacyjny we wrześniu 2017r. Na wsparcie tego projektu dla 23 chorych cierpiących na chorobę Parkinsona i 19 opiekunów przeznaczono 4.250,00zł.

• zorganizowania w regionach wydarzeń / obchodów związanych z „Międzynarodowym dniem solidarności z chorymi na Parkinsona” na łączną kwotę 14.448,63zł

• zakwaterowanie i działania przedstawicieli z Polski w „10 Parkinsoniadzie” zorganizowanej w m. Dubňany, w Republice Czech, w dniach 4-6 sierpnia 2017 r. Na tę międzynarodową imprezę oprócz gospodarzy z różnych rejonów Czech, przybyli także uczestnicy z Austrii, Słowacji, Węgier oraz Polski (łączenie około 250 uczestników). Na wsparcie tej aktywności 12 chorych i 6 opiekunów z Polski Fundacja przeznaczyła 3644,35zł.

 

Działalność informacyjno-promocyjna:

• audycja w dniu 11.04.2017, w Radio Dla Ciebie: „Czas dla Ciebie” -  Światowy Dzień Choroby Parkinsona - Sebastian Łukasiewicz

• audycja w dniu 13.04.2017, w Polskie Radio Program I - Choroba Parkinsona - co o niej wiemy? - dr hab. Dariusz Koziorowski.

• audycja w dniu 10.12.2017, w radio TOKFM – „U TOKtora” - Dieta w chorobie Parkinsona - dr. Aleksnadra Karbowaniczek

• audycja w dniu 08.04.2017, w radio TOKFM – „U TOKtora” - Czy Parkinson stanie się chorobą przewlekłą? - dr hab. Dariusz Koziorowski.

 

Działalność wydawnicza i informacyjna:

• publikacja IV wydania „Poradnika dla osób z chorobą Parkinsona” aut. dr Jakuba Sienkiewicza – Jest to informator dla osób z chorobą Parkinsona, dla ich rodzin, bliskich i opiekunów – w 2017 roku rozpowszechniony w ilości 3,5 tys. egz.

• bieżąca działalność informacyjna na własnej stronie internetowej, w zakładce InfoExpress.

 

Zatrudnienie: Łącznie Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 5 osób.

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

Zarząd w roku 2017:

·  Sebastian Łukasiewicz - Prezes;

·  Beata Gogolewska-Kawka – Wiceprezes;

·  Artur Godzina – Członek
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy